ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Prowadzenie przedsiębiorstwa nierozerwalnie łączy się z ryzykiem, wynikającym zarówno z przyczyn zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Naszym Klientom pomagamy w objęciu pełnej kontroli strategicznej nad bezpieczeństwem w ich organizacjach.

Oferujemy usługi tworzenia i doskonalenia kompleksowych systemów zarządzania ryzykiem nadużyć i nieprawidłowości, których źródłem mogą być : nieodpowiedni dobór pracowników, słabości mechanizmów kontrolnych, błędy w konfiguracji oprogramowania, luki w zasadach bezpieczeństwa, czy nadużycia uprawnień.

BEZPIECZEŃSTWO IT

Nasz doświadczony zespół po przeprowadzeniu audytu wskaże słabe i mocne strony w działalności przedsiębiorstwa, które wymagają usprawnienia i umożliwi Państwu bezpieczne funkcjonowanie na rynku. Audyt bezpieczeństwa informacji pozwala zweryfikować, czy praktyki przetwarzania informacji sprzyjają zachowaniu bezpieczeństwa danych organizacji. Przeprowadzenie audytu służy podniesieniu poziomu bezpieczeństwa informatycznego w firmie. Tworzymy dedykowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania, które projektujemy w oparciu o szczegółową analizę potrzeb biznesowych i ocenę ryzyka.

Warto pamiętać, że wciąż pojawiają się nowe zagrożenia i metody walki z nimi.