WINDYKACJA

Cieszymy się wysoką skutecznością w podejmowanych przez nas działaniach windykacyjnych. Szereg posiadanych narzędzi ułatwia nam sukcesywne odzyskiwanie należności.

Prowadzone działania windykacyjne przy współpracy z licencjonowanymi detektywami
zwiększają szanse na odzyskanie należności od dłużnika, również w sytuacjach, gdy ukrywa on swoje miejsce pobytu i aktywa.

MONITORING NALEŻNOŚCI

Outsourcing monitoringu płatności jest najtańszą i najskuteczniejszą formą pozwalającą na kontrolowanie spłaty należności.
Korzyściami wynikającymi ze zlecenia monitoringu firmie zewnętrznej są m.in. terminowe regulowanie wpłat , szybkie zidentyfikowanie nierzetelnych kontrahentów, obniżenie kosztów wynikających z windykacji w przyszłości, a także możliwość natychmiastowej reakcji w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością.
Monitoring płatności ułatwia zachowanie płynności finansowej w firmie.